• تجهیزات جانبی

    تجهیزات جانبی

    پیچ ها در ANSI B1.13M برای تحمل درجه 6 گرم تعریف شده اند.مواد پیچ ​​با استاندارد ASTM F568M برای کلاس 4.6 مطابقت دارد.مواد برای پیچ و مهره های مقاوم در برابر خوردگی با ASTM F 568M برای کلاس 8.83 مطابقت دارد.پیچ و مهرهعملیات سطح باید از AASHTO M232 پیروی کند.